Externalizació de serveis TIC

Oferim a les organitzacions la possibilitat de reforçar la potencialitat del seus serveis TIC, mitjançant la prestació de treballs especialitzats que requereixen un coneixement tecnològic altament qualificat. La externalització de serveis que es presten des de un àmbit de TI per a la resta de la organització permet aportar al client un valor afegit en termes de qualitat i robustesa en el normal funcionament dels seus sistemes.

Els nostres serveis es basen en un suport tècnic prestat per un equip humà que els pot permetre  incrementar la competitivitat i eficàcia al servei:

  • Servei presencial continuat o periòdic en las instal·lacions del client
  • Personal professional qualificat
  • Coneixement del client i del seu negoci
  • Nivells d’escalat intern i extern.