Gestió, administració i migració d’infraestructures

Per preservar adequadament els sistemes tecnològics davant errades i atacs, es necessari per part de les organitzacions, la realització d’una sèrie d’actuacions i comprovacions periòdicament, que garanteixin el correcte funcionament dels seus sistemes d’informació.

Microtasques està en disposició d’oferir un servei que pot prestar en qualsevol punt de Catalunya garantint les màximes exigències tècniques, humanes i logístiques:

 • Adaptació del sistema a les noves amenaces de l’entorn.
 • Revisió periòdic de les actualització de l’antivíric.
 • Actualització periòdica dels pedaços de seguretat en els sistemes operatius.
 • Revisió del resultat de les còpies de seguretat.
 • Revisió del visor de successos, errors i esdeveniments inusuals o freqüents.
 • Altres serveis personalitzats en funció de les necessitats de cada organització.

Aquest servei d’administració d’infraestructures permet que els nostres tècnics realitzin els procediments i tasques que gestionen els actius de maquinari i programari de les organitzacions, com per exemple:

 • Gestió d’usuaris i programari: altes, baixes, perfils, aplicació de polítiques, etc.
 • Administració de Servidors.
 • Administració de Serveis.
 • Administració d’Active Directory (directori actiu).

D’altra banda, també oferim la nostra col·laboració en les adaptacions logístiques dels nostres clients davant qualsevol moviment relacionat amb el seu parc informàtic:

 • Trasllat de llocs de treball entre diferents dependències de la pròpia organització.
 • Renovació del parc informàtic: desinstal·lació, traspàs de dades i instal·lació.
 • Reciclatge de PC’s antics: neteja dels equips, eliminació de les dades, instal·lació de programari.  
 • A més, reciclem els equips que han passat el seu cicle de vida per donar-los a entitats, associacions, etc. Sota la supervisió de tècnics informàtics, preparem, netegem, actualitzem els PCs perquè puguin ser utilitzats per associacions, entitats, ONG, etc. D’acord amb la voluntat del client sobre la destinació dels equips antics.