Helpdesk

Els serveis de help desk requereixen d’una elevada especialització en la implementació i gestió de serveis d’assistència informàtica a usuaris. A Microtasques tenim una concepció moderna de la gestió de l’atenció a l’usuari, que pren com a base la posada en marxa d’un primer nivell de suport informàtic on-line, el que habitualment es denomina “Centre d’Atenció a Usuaris”, help desk o Service Desk. El nostre servei de help desk es troba en disposició de prestar aquest primer nivell d’assistència informàtica als usuaris a través de diferents canals de comunicació on-line, com el telèfon, e-mail o xat.

Mitjançant aquest model d’atenció a l’usuari, Microtasques actua com l’únic punt de contacte (via d’entrada) entre els usuaris i el departament IT del client. D’aquesta manera s’aconsegueix resoldre en primera instància les incidències detectades, o bé es poden redirigir amb celeritat aquestes incidències i consultes dels usuaris.

En el servei de help desk és fonamental proporcionar un suport de qualitat als usuaris del nostre client, amb la finalitat de garantir l’aprofitament òptim dels seus recursos informàtics i així permetre la màxima productivitat per al normal funcionament del seu negoci.

Mitjançant la utilització d’un sistema automatitzat de registre i control de les incidències i la seva situació, es pretén garantir en tot moment l’operativitat de l’organització.

El nostre servei és atent, proactiu i compromès en l’objectiu de garantir els nivells de servei acordats; amb una actitud d’atenció sempre orientada a l’usuari.