Sistemes d’alta disponibilitat

Microtasques ofereix un servei de suport i manteniment dirigit a a garantir en tot moment la continuïtat dels sistemes que requereixen alta disponibilitat.

El servei de suport tècnic d’alta disponibilitat està dissenyat per a que es pugui identificar i gestionar qualsevol problema en les instal·lacions del client, a través d’un sistema de monitorització o servei telefònic.

Aquest servei de suport pot donar cobertura a totes les àrees que necessiti el client, i en concret s’identifiquen els següents àmbits com estratègics:

  • Servidors i Serveis crítics identificats per l’organitació.
  • Comunicacions corporatives.
  • Sistemes de Climatització de Centres de Procés de Dades (CPD)
  • Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) i Generadors d’energia d’edificis.